Europski ured za odabir osoblja hrvatskim građanima uputio poziv za poslove u institucijama EU

Logo EY2009Europski ured za odabir osoblja (EPSO) uputio je pozive za iskaz interesa hrvatskim građanima kojem je cilj stvaranje baze podataka o kandidatima koji bi se zaposlili kao ugovorno osoblje u europskim institucijama.
Svrha poziva je zapošljavanje osoblja za poslove tajničkog i tehničkog osoblja, financijsko i administrativno upravljanje, IT/tehnologije, izvršne poslove, administrativne, komunikacijske, savjetničke, pravne i jezikoslovne poslove. Kandidati moraju biti građani Republike Hrvatske; moraju temeljito poznavati hrvatski kao svoj glavni jezik te engleski, francuski ili njemački kao drugi jezik, iz kojega će morati izaći na ispit. Drugi jezik će se koristiti i za korespondenciju.
Zainteresirani se moraju prijaviti na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) pod rubrikom "CAST CROATIA”.
http://europa.eu/epso.

Krajnji rok za online prijave je 19. veljače 2009. u 12 sati.
Više informacija pronađite na