Europski tjedan 28. travnja – 9. svibnja 2009.

 E U R O P S K I    T J E D A N   28. travnja – 9. svibnja 2009. “2009. Europska godina kreativnosti i inovativnosti”

P r o g r a m    a k t i v n o s t i

SUSRET DUŽNOSNIKA ŽUPANIJE I GRADA KOPRIVNICE sa dužnosnicima Delegacije Europske komisije u RH i veleposlanika zemalja u RH održati će se 6. svibnja 2009. godine u 9,30 sati u Koprivnici, zgrada Županije, soba 28/I. Dužnosnici Županije i Grada vas srdačno pozivaju da joj prisustvujete jer će biti detaljnije najavljeni svi događaji tijekom europskog tjedna, a posebno dolazak EU busa u Koprivnicu sa predstavnicima Delegacije Europske komisije u RH.

PROJEKT “EU BUS” u posjeti Koprivničko-križevačkoj županiji, 6. svibnja 2009. godine od 10,00 – 13,00 sati, Zrinski trg Koprivnica (info-štandovi, igraonice, kulturno umjetnički program – KUD Koprivnički Ivanec – mladi, GŠ Fortunat Pintarić Koprivnica, PŠ Ždala, Dječji vrtić Smiješak, kreativni kutak – dječji vrtić Tratinčica, edukativni programi osnovnih i srednjih škola (“A.N.Gostovinski”, A. Palmovića, “Braća Radić”, G. Karlovčana, srednje škole i obrtničke škole Koprivnica), nastupi obrtnika, udruge stari zanati i sv. Ana, u Gradskoj knjižnici “F. Galović” – e-kids radionica, predstavljanje rada knjižnice – projekt “usluga za slijepe”, organizatori: Delegacija Europske komisije u RH, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije i Grad Koprivnica.

KONFERENCIJA “KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA”, 6. svibnja 2009. godine u 12,00 sati, J. Vargovića 1/I, prostorije HGK-e, Cilj konferencije je jačanje dijaloga između predstavnika regionalne i lokalne uprave, potpornih institucija i poduzetnika o trenutnim problemima i aktualnostima u poduzetništvu na području Koprivničko-križevačke županije Organizacija: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Županijska komora Koprivnica i Obrtnička komora KKŽ.

JAVNA TRIBINA U GIMNAZIJI “F. Galović” Koprivnica, 6. svibnja 2009. godine u 14,15 sati, gimnazijalci gimnazija “Frana Galovića” Koprivnica i “dr. Ivana Kranjčeva” Đurđevac razgovaraju sa dužnosnicima DEK-a i veleposlanicima sudionicima projekta EU busa u Koprivnici.

IZLOŽBA PLAKATA “ORTSZEIT” STEFANA KOPPELKAMMA I KNJIGA NA TEMU ’49.-‘ 89.- 2009. u suradnji sa Goethe Institutom Kroatien, Gradska knjižnica “F. Galović” i Gimnazija “F. Galović” Koprivnica, tijekom Europskog tjedna.
“2009. – EUROPSKA GODINA KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI” Projekt “kreativnost mladih Koprivničko-križevačke županije”, predstavljanja likovnih radova, plakata i fotografija – fotosekcija “Zuuum” OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica, OŠ “Braća Radić” Koprivnica, OŠ “Ljudevita Modeca” Križevci, Dječji vrtić “Zraka sunca” Križevci i Županijski savjet za europske integracije Koprivničko – križevačke županije otvorenje 6. svibnja 2009. 16,00 sati, Dom mladih Koprivnica.

EU ŠTANDOVI NA GLAVNIM GRADSKIM TRGOVIMA U VREMENU OD 10,00 – DO 12,00 SATI, (Koprivnica 6. svibnja – trg, Đurđevac 7. svibnja – trg, Križevci 8. svibnja – trg. Knjižnica “F. Marković”- izložba radova mladih učenika OŠ “Ljudevita Modeca” Križevci.

EDUKATIVNA KAZALIŠNA PREDSTAVA o europskim integracijama – DJEVOJČICA I RODA, u izvedbi Merkuri teatra i Dramskog studija Bjelovar, Đurđevac, 7. svibnja 2009. godine s početkom u 18,00 sati Dom kulture Đurđevac.

“UJEDINJENI U RAZLIČITOSTI” – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA, Đurđevac, tijekom svibnja mjeseca 2009. godine – organizatori izložbe su: Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Fotografsko društvo “Koprivnica”, Centar za kulturu Đurđevac i Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije.

PREDSTAVLJANJE NJEMAČKE FILMSKE KULTURE, projekcije filmova i predavanja o razvoju austrijskog i njemačkog filma u suradnji sa Udrugom za promicanje njemačke kulture i Goethe Institutom Kroatien, 27. svibnja 2009. godine, Gradska knjižnica Đurđevac.

PODJELA ECDL DIPLOMA U SKLOPU PROJEKTA E-KIDS učenicima od 8 do 12 godina tijekom završetka školske godine.

OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac provodi nastavak projekta razmjene učenika sa učenicima hrvatskog porijekla iz Hrvatske dopunske škole Stuttgart u Njemačkoj tijekom svibnja i lipnja mjeseca 2009. godine.

“Dani info-kioska”- tijekom cijelog Europskog tjedna vršiti će se prezentacija korištenja Internet info-kioska sa stranicama EU u gradskim knjižnicama u Križevcima, Đurđevcu i Koprivnici.

ŽUPANIJSKI SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE