Europski tjedan 2. – 9. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i ove godine nizom aktivnosti obilježava  “Europski tjedan 2.- 9. svibnja” u sva tri grada Županije. Plan aktivnosti usmjeren je prvenstveno na informiranje građana o procesu europskih integracija, s osvrtom na  aktualna kretanja Republike Hrvatske prema Europskoj uniji.

 20. travnja 2011. – aktivnosti u Đurđevcu

Đurđevac, 20. travnja 2011. – dani drugačije nastave – predstavljanje EU zemalja – Njemačke, Litve, Mađarske, Slovačke i Hrvatske  i  izložba EU zastava uz prisustvovanje predstavnika iz MVPEI-a.

2. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici i okolnim općinama

TISKOVNA KONFERENCIJA održati će se u Koprivnici, 2. svibnja 2011. godine, zgrada Županije, Ulica A. Nemčića 5, dvorana 28/I s početkom u 10,00 sati. Prisutni: predsjednik i članovi Savjeta,

Koprivnički Ivanec, 2. svibnja 2011. – Područna škola OŠ “braće Radić” – predstava “Djevojčica i roda” Merkuri Teatar iz Bjelovara, za učenike od 1 do 4 razreda u 13,00 sati.

Rasinja, 2. svibnja 2011. – Osnovna škola “A. Palmovića” – predstava “Djevojčica i roda” Merkuri Teatar iz Bjelovara za učenike od 1 do 4 razreda u 14,30 sati.

4. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici

Koprivnica, 4. svibnja 2011. u Knjižnici “Fran Galović” – Izložba „Književnost u slici / Literatur im Bild“ (u izlozima Knjižnice do 15.5.2011.) i predavanje dr. sc. Milke Car-Prijić „Aktualni trendovi u književnosti njemačkog govornog područja i glavni predstavnici“ – studijski odjel knjižnice. U zajedničkoj organizaciji s Goethe institutom Kroatien iz Zagreba i Gradskom knjižnicom “Fran Galović”.

 5. svibnja 2011. – aktivnosti

 Varaždin, 5. svibnja 2011. 18 sati – prostor Varaždinske županije (atrij) – EU PUB QUIZ (ekipe: učenici, profesori, dužnosnici-službenici, članovi ŽSEI-a; Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija).

 

6. svibnja 2011. – aktivnosti u Križevcima i okolnim općinama

EU ŠTAND NA GLAVNOM GRADSKOM TRGU U VREMENU OD 10,00 – DO 12,00 SATI (postavljeni promidžbeni materijali Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, obrtnika, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Hrvatske Gospodarske komore Županijske komore Koprivnica).

Križevci, 6. svibnja 2011., 13 sati – izložba EU zastava – Srednja gospodarska škola uz prisustvovanje predstavnika iz MVPEI-a.

Križevci, 6. svibnja 2011., OŠ Ljudevita Modeca, izložbe plakata, likovnih radova, literalnih radova, Kviz tko želi biti milijunaš u EU? uz prisustvovanje predstavnika iz MVPEI-a.

Fodrovec, 6. svibnja 2011. u 16 sati –  predavanje  na temu europskih integracija i programa za mlade održati će Dubravka Smolić Vlaić iz MVPEI-a i  predstavnik Agencije za mobilnost, zajednička organizacija sa Savjetom mladih Općine Sveti Petar Orehovec.

9. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici

EU ŠTAND NA GLAVNOM GRADSKOM TRGU U VREMENU OD 10,00 – DO 12,00 SATI (postavljeni promidžbeni materijali Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Hrvatske Gospodarske komore Županijske komore Koprivnica).

Koprivnica,  9. svibnja 2011. u 12 sati, Gradska vijećnica – predavanje mobilnost radne snage – predstavnik iz Pregovaračkog tima, predavanje je namjenjeno mladima, zajednička organizacija sa Savjetom mladih KKŽ.

10. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici

Koprivnica, 10. svibnja 2011.  u 18,30 sati – predstavljanje projekta “Europa u mojoj školskoj torbi” 4a razred OŠ “A.N.G.” Koprivnica u Osnovnoj školi.

12. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici

 Koprivnica, 12. svibnja 2011. u 13 sati  – izložba EU zastava – školska dvorana srednjih škola Obrtničke i Srednje škole.

 26. svibnja 2011. – aktivnosti u Koprivnici

Koprivnica, 26. svibnja 2011. u Knjižnici “F. Galović” – u čitaonici tiska – “Mladi za mladi” – predstavljanje srednjoškolaca – kreativaca, te projekata koprivničkih srednjih škola provedenih u inozemstvu – u suradnji sa srednjim školama i Gradskom knjižnicom “Fran Galović” – u čitaonici tiska.

Uz postavljene EU info-točke u Županiji i tri gradske knjižnice (Križevci, Đurđevac i Koprivnica) tijekom cijelog europskog tjedna predlažemo korištenje Internet info-kioska sa stranicama EU i brošura sa informacijama o Europskoj uniji.

 ŽUPANIJSKI  SAVJET  ZA  EUROPSKE  INTEGRACIJE

 KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE