EU štand u Križevcima

09. svibnja je u Križevcima od 9,00 do 11,00 sati na Nemčićevom trgu u sklopu Europskog tjedna održan EU štand sa promidžbenim materijalima Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Ovo je bila prilika da se zainteresiranim građanima približe brošure kojima se širi znanje o pretpristupnom procesu Hrvatske u EU te da im se podijele nagrade (majice, vezice, penkala…) za njihovo znanje o toj tematici. Građani Križevca i njegovi posjetitelji pokazali su iznimno zanimanje za promidžbene materijale i brošure Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.