Združena pokazna vježba evakuacije i spašavanja, interventnog gušenja, gašenja požara i sanacije okoliša u slučaju iznenadnog onečišćenja Molve 33R

ZDRUŽENA POKAZNA VJEŽBA
EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA,
INTERVENTNOG GUŠENJA, GAŠENJA POŽARA I SANACIJE OKOLIŠA U SLUČAJU IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MOLVE 33 R

22. svibnja 2014.

U sklopu programa aktivnosti u „Mjesecu zaštite od požara – Svibanj 2014.“ odrađena je združena pokazna vježba evakuacije i spašavanja, interventnog gušenja, gašenja požara i sanacije okoliša u slučaju iznenadnog onečišćenja MOLVE 33 R. Za segment djelatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina, donijet je Operativni Plan vatrogasnih vježbi teritorijalnih vatrogasnih postrojbi u segmentu djelatnosti IPNP za 2014. godinu, kojim je planirana pokazna vježba na plinsko kondenzatnoj bušotini Mol 33. Simulirano je propuštanje plina na spoju erupcijskog uređaja i tubing glave.
Cilj ove vježbe bio je provjera osposobljenosti i opremljenosti te usklađenosti djelovanja svih sudionika u akcijama izvanrednih situacija zaštite i spašavanja, interventnog gušenja bušotina, gašenje požara te sanacija mogućih šteta po okoliš.
Sudionici vježbe bili su Profesionalna vatrogasna postrojba Molve, DVD Virje, JVP Đurđevac, DVD Kalinovac i DVD Molve, a ukupno je bilo 46 sudionika vježbe.
Lokacija održavanja vježbe je plinsko – kondenzatna bušotina Mol 33 R.

Stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja:
Stjepan Behin