Info štand „Nađi razliku…koje nema“

U sklopu projekta „Nađi razliku…koje nema“, odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za šk/god 2013/14, 26.4.2014. održana je aktivnost INFO ŠTAND. Informativna aktivnost za javnost i lokalnu zajednicu održana je na Zrinskom trgu u Koprivnici ispred Gradske tržnice u jutarnjim satima kada je frekvencija građana najveća. Građani Koprivnice, posjetitelji Grada Koprivnice bili su informirani o projektu putem promotivnih materijala: letaka, balona, mobica (torbica za mobitele izrađene od recikliranog tekstila izrađenih u Socijalnoj zadruzi Humana Nova. Na promotivnim materijalima bio je jasno i vidljivo istaknut nositelj projekta, partneri u projektu te donator koji financira projekt odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. U ovoj aktivnosti sudjelovali su učenici i članovi Udruge. Aktivnosti je bila nazočna i predstavnica Koprivničko-križevačke županije Vesna Peršić-Kovač.

Marija Mraz,
predsjednica Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice