Elektroničkim putem održana 24. sjednica Županijske skupštine

U četvrtak, 25. veljače održana je 24. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i to elektroničkim putem, radi zaštite od prijenosa i širenja bolesti COVID-19.

Dnevni red Skupštine sastojao se od 32 točke, a prva se odnosila na donošenje Izmjena i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Temeljem uspjeha županijske administracije dovršen je višegodišnji spor s državom glede koprivničke Gimnazije, a Županija je time uprihodovala 9,2 milijuna kuna. Dio tih sredstava utrošit će se na financiranje domaće komponente za projekte, prvenstveno Centra kompetencija, a dio od 1,7 milijuna kuna namijenjen je financiranju Tima 2 Hitne medicinske službe u sklopu đurđevačke Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Opsežne pripreme za početak djelovanja đurđevačkog Tima 2 su pri kraju, a uz ljudske kapacitete, osigurana je i sva potrebna oprema. Cilj je dodatno ojačati zdravstveni sustav županije te osigurati još veću kvalitetu zdravstvene zaštite za stanovnike Đurđevca i okolnih općina.

Još jedan rezultat rješavanja spora s državom je to što više nema prepreke za darovanje zgrade „Željezničkog konačišta“ u Koprivnici gdje će se izgraditi Učenički dom, kroz suradnju Županije i Grada Koprivnice. Idejni projekt za Dom je izrađen, očekuje se odgovor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a zatim će se pristupiti izradi preostale projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole. Projekt je uvršten je u strateške projekte s područja županije te je dostavljen Ministarstvu regionalnoga razvoja i europskih fondova za potrebe programiranja korištenja sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Glavni ciljevi izgradnje Učeničkog doma su podizanje razine kvalitete obrazovanja i povećanju konkurentnosti srednjih škola u Koprivnici.

Članovi su usvojili Izmjene i dopune Proračuna te Zaključak o pokretanju postupka darovanja zgrade (Željezničko konačište) u vlasništvu RH za potrebe izgradnje Učeničkog doma u Koprivnici, a usvojena je i Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, kao i Odluka o dodjeli javnih priznanja.

Počasnim građaninom Koprivničko-križevačke županije proglašen je akademik prof. dr. sc. Dragutin Feletar, nagradu za životno djelo dobio je mons. Leonard Markač, a nagradu za promicanje ljudskih prava „Marcel Kiepach“  dobili su učenici 2.e razred i 3.d razred šk.g.2020/21. Strukovne škole Đurđevac i mentor Mladen Parag. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Županije pripale su Udruzi „Peski-Art Đurđevac“ i Ivanu Palu, a nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini Udruzi „Fun station“ i Obrtu za proizvodnju drvene ambalaže „Koleks“. Županijske zahvalnice dobili su Ženski košarkaški klub „Podravac“ Virje, Matija Vogrinčić iz Đurđevca, Ivica Bležeković iz Gole, Križevački likovni krug te DVD Sveti Petar Orehovec. Plakete župana dodijeljene su dr.sc. Draženki Vadli, Anti Tomasu te Dubravki Jaković.

Sljedeće na dnevnom redu bilo je donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije, Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela, što je sve redom usvojeno.

Uz suglasnost članova Županijske skupštine, dosadašnja ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željki Kolar dobila je mandat na nove četiri godine, a prihvaćen je i Akcijski plan razvoja održivog turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nakon usvajanja dokumenta Analiza stanja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda u 2020. godini te Izvješće o prirodnim nepogodama u 2020. godini na području županije. Članovi su također razmotrili i prihvatili Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih drugih akata u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2020. godini, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Izvješće o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Izvješće o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. godinu, Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu te Izvješće za 2020. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine s prijedlogom Zaključka. Na Skupštini je prihvaćeno i Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Izvješće o mjerama provođenja Programa „EU projekti“ za 2020. godinu, kao i Izvješće o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2020. godini.

Uz donošenje Odluke o mrtvozorstvu, prihvaćeno je i Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2020. godinu, kao i Rješenje o izmjeni Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije.

Članovi su podržali Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja kao i Izmjene i dopune Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Koprivničko-križevačke županije.

Nakon donošenja Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.), prihvaćen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora županijskog Doma zdravlja i to: u Đurđevcu–Jurici Vidoviću i Larysi Japparava, u Koprivnici-Jeleni Galović, Violeti Novoselec,i Ivani Jukić Bardek te u Križevcima Jeleni Princip i Dijani Berend.

Sljedeće na dnevnom redu članovi su podržali Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Općini Gornja Rijeka u svrhu projektiranja i izgradnje objekta za rješavanje socijalnih potreba stanovnika Općine, a prihvaćen je i Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednjoj školi Koprivnica.

Također, nakon usvajanja Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, donesen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova Skupštine, a obzirom da je ovo bilo prvo ovogodišnje okupljanje, predsjednik Županijske Skupštine Željko Pintar uputio je zahvale na suradnji i konstruktivnim raspravama, uz želje za uspješnim radom tijekom godine.

Služba ureda župana