EKOinfo (18): Osnovna škola Sveti Petar Orehovec u akcijama čišćenja divljih odlagališta

Akcija čišćenja divljih odlagališta otpada na području Općine Sv. Petar Orehovec dio je projekta „Misli globalno, djeluj lokalno! Sveti Petar Orehovec bez divljih odlagališta“ kojim se učenici 8.a Osnovne škole Sveti Petar Orehovec pripremaju za Smotru projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Četiri kontejnera ili oko 25 m3 različitog otpada prošli su tjedan prikupili učenici 8. a i 8.b ove Osnovne škole u šumama Gljivnica u Piškovcu i Makarica (zvana Staravine) u Vinarcu. Na licu mjesta učenici su otpad ujedno razdvajali tako da su dva kontejnera napunili iskoristivim otpadom koji je moguće reciklirati, a preostala dva kontejnera popunili su miješanim komunalnim otpadom. Sakupljeni otpad zbrinulo je Komunalno poduzeće Križevci  koje je učenicima u akciji pomoglo i kontejnerima koje su dovezli na lokacije akcija čišćenja.

Pomoć u akciji učenicima su pružili i roditelji, učitelji, čelnici Općine i članovi Savjeta mladih. U šumi Starevine očišćeno je ogromno brdo otpada. Nažalost, prikupljeni otpad, tek je kap u moru otpada koji se još nalazi u šumama na području Općine. Naime, u sklopu svoje akcije učenici su dosad evidentirali oko tridesetak lokacija na kojima su divlja odlagališta, što i nije ukupan broj te je, prema riječima općinskog vodstva i mještana ostalo još mnogo lokacija koje u svojim šumarcima i poljima kriju divlja odlagališta. U sklopu svog projekta učenici nastavljaju s edukacijom mještana o postupanju s otpadom i posljedicama divljih odlagališta za prirodu i čovjeka, a poduzet će i aktivnost kartiranja lokacija divljih odlagališta uz pomoć GPS uređaja.

 

                                                                                                                     Učenici 8.a i 8.b

OŠ Sveti Petar Orehovec