EKO info (9): Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

U Novu 2011. godinu ulazimo sa zatvorenim poglavljem 27 – Okoliš. Jedan od posljednjih zakona koji je u donošenju prije nedavnog zatvaranja ovog poglavlja u pregovorima s EU je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
Svjetlosno onečišćenje je svaka nepotrebna, nekorisna emisija svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti, kao što su ulice, trgovi i dr. Do onečišćenja dolazi samim osvjetljavanjem, ali i uporabom nepravilno postavljenih neekoloških rasvjetnih tijela. Ova vrst onečišćenja ugrožava ljudsko zdravlje, stabilnost i bioraznolikost ekosustava te prometnu sigurnost, a postalo je i jednim od najvećih neprijatelja astronomije. Najbolji pokazatelj onečišćenja svjetlošću je upravo nemogućnost da se sa Zemlje, s koje se emitira svjetlost, vide zvijezde i ostala nebeska tijela. To se upravo događa i u Hrvatskoj gdje se zvijezde jasno mogu vidjeti još samo u dijelovima Gorskog kotara, s Petrove i Zrinske gore, te s Velebita. Na zagrebačkom nebu se, primjerice, za najvedrijih dana vidi tek nekoliko najsjajnijih zvijezda koje su dio Oriona.
Dokazano je kako se zbog prevelike izloženosti svjetlu koje ulazi u unutrašnjost stambenih objekata, pretjerano luči enzim melatonin, koji kod djece može uzrokovati zdravstvene poremećaje vida ali i probleme sa spavanjem u ljudi općenito. Nepravilno postavljena rasvjeta neprilagođenog intenziteta i površine koju rasvjetljava, uzrokuje brojne negativne utjecaje i na životinjski svijet, osobito ptice i kukce koji jednostavno migriraju iz preosvjetljenih gradskih područja.
Uvođenjem eko-lampi odgovarajućeg tipa, oblika i usmjerenja svjetlosti pa i strogo kontroliranih termina rasvjete na ulicama, mogle bi se postići milijunske uštede na razini gradova. Svijetleći panoi i ostala reklamna svjetleća tijela s emisijom snopa svjetlosti te rasvjeta na prometnicama, javnim površinama, uz proizvodna postrojenja i dr., uglavnom, biti će ograničeni novim zakonskim odredbama dok će i operateri rasvjete (upravljaju rasvjetom) imati svoje posebne obveze (više o tome možete pročitati ovdje).
Prema Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je izradilo  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva naglašeno je – energetska učinkovitost je imperativ! U sustavu javne rasvjete moraju se primjenjivati rasvjetna tijela koja daju isti svjetlosni učinak uz manju potrošnju energije. Isto tako, županije, gradovi i općine dužne su na svojem području osigurati uvjete i provedbu propisanih standarda i mjera određenih budućim Zakonom.

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja se nalazi na javnoj raspravi  u razdoblju od 22. prosinca 2010. do 20. siječnja 2011. godine do kada je moguće poslati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000  Zagreb  ili na neki od načina pojašnjen na stranicama Ministarstva. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi Ministarstvo će sačinit Konačni Nacrt prijedloga Zakona i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske radi daljnjeg postupka. 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode