EKO info (5): Kako se prijaviti u ROO

Zahtjev za dodjelu korisničkih računa

Kako biste mogli pristupiti internetskoj Bazi ROO i unijeti obrasce u aplikaciju potrebno je korisničko ime i lozinka. Popunjavanjem Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa (u danjem tekstu Zahtjev) na adresu Vaše elektronske pošte pristići će lozinka i korisničko ime (podaci za pristup) kojim pristupate Bazi ROO. Korisnički račun je besplatan.

Svaki Obveznik na osnovi svojih podataka prema opciji koju odabere u Zahtjevu može otvoriti jedan korisnički račun ovisno o tome koji je tip korisnika:

  1. Ukoliko imate više organizacijskih jedinica (u mjestu sjedišta ili van mjesta sjedišta), a Vi ste središnjica te tvrtke – prijavljujete se kao Operater. Otvaranjem korisničkog računa moći ćete ispuniti samo PI-1 obrazac.
  2. Ukoliko ste organizacijska jedinica svoje tvrtke – prijavljujete se kao Organizacijska jedinica. Otvaranjem korisničkog računa ispunjavate PI-2 te tematske obrasce (PI-Z, PI-V i PL-PPO obrasce).

3.      Ukoliko ste operater koji ima samo jednu organizacijsku jedinicu koja se nalazi u sjedištu tvrtke – prijavljujete se kao Operater s jednom organizacijskom jedinicom koja se nalazi na istoj lokaciji. Otvaranjem korisničkog računa ispunjavate PI-1, PI-2 te tematske obrasce.

Ispunjeni Zahtjev šalje se elektronski u Agenciju za zaštitu okoliša. Po odobrenju Zahtjeva Obveznik na svoj e-mail naveden u Zahtjevu dobiva korisničko ime i lozinku s kojom može pristupiti Bazi ROO te može započeti s unosom podataka u obrasce (više o samom ispunjavanju obrazaca u Bazi ROO u sljedećem članku). Ukoliko dođe do problema sa Zahtjevom za pomoć se obratite na broj telefona 01/ 4886 886 ili elektronskom poštom na info@azo.hr .

Obrasci ROO

Registar se sastoji od trinaest obrazaca.

Operater tvrtke je nositelj ukupnih podataka koji se prijavljuju u ROO iz neke tvrtke. Podaci operatera tvrtke unose se u obrazac PI1, a podaci pojedine organizacijske jedinice u obrazac PI2.

PI1 obrazac se popunjava na nivou sjedišta tvrtke i dostavlja se nadležnome tijelu (upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu) ovlaštenome za vođenje ROO na čijem se području nalazi sjedište tvrtke. Dakle, sve tvrtke koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije (i imaju zakonsku obvezu prijave u ROO) PI-1 obrazac obavezno dostavljaju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša. Budući da je riječ o internetskoj bazi podaci se šalju elektronski, putem baze te nije potrebno slati obrasce u papirnatom obliku. Ovako izgleda ispunjeni PI-1 obrazac.

PI2 obrazac ispunjava odgovorna osoba u organizacijskoj jedinici i dostavlja ga nadležnome tijelu (upravnome tijelu u županiji) koji vodi ROO, na čijem se području nalazi organizacijska jedinica. Ovako izgleda ispunjeni PI-2 obrazac.

Kod dostave podataka nadležnome tijelu u županijskome uredu organizacijska jedinica prema djelatnosti na lokaciji uz obrazac PI2 prilaže i obrasce s podacima o ispuštanju/prijenosu onečišćujućih tvari (tematski obrasci):

za zrak, na obrascima PIZ1, PIZ2 i PIZ3,

– za vode/more, na obrascima PIV odnosno KIV,

– za tlo, na obrascima PITD2 i PITD3 te podatke za

– proizvođača/posjednika proizvodnoga otpada na obrascu PLPPO,

– sakupljača/prijevoznika komunalnoga otpada na obrascu PLSKO,

– sakupljača/prijevoznika proizvodnoga otpada na obrascu PLSPO i

– oporabitelja/zbrinjavatelja komunalnoga i/ili proizvodnoga otpada PLOPKO.

Više o tome kako popunjavati obrasce možete pročitati u Prezentacijama radionice ROO i u našem sljedećem članku.

Slijedi članak: Unos podataka u Bazu ROO