EKO info (3): Što je registar onečišćavanja okoliša (ROO)?

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš koji je u obliku javnosti dostupne baze podataka o onečišćivačima i ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpada u okoliš (zrak, tlo i vodu) iz pojedinačnih izvora. Reguliran je Pravilnikom o registru onečišćavanaj okoliša (NN 35/08).

Registar onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije se vodi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Pododsjeku za zaštitu okoliša. Sastavni je dio Informacijskog sustava zaštite okoliša (skraćeno ISZO) Republike Hrvatske koji vodi Agencija za zaštitu okoliša (skraćeno AZO). Županijski upravni odjeli pa tako i Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, odrađuju značajni dio posla oko Registra u smislu obavljanja poslova verifikacije, validacije, a po potrebi unosa podataka. Trenutno je na području Koprivničko-križevačke županije prijavljeno 306 organizacijskih jedinica što čini oko 150 obveznika. Kako raste svijest o zaštiti okoliša tako i raste broj obveznika koji se prijavljuje u ROO.

Tko je obveznik dostave podatka?

Prema Pravilniku ROO obveznici dostave podataka su:

1.            Operateri odnosno vlasnici tvrtki ili druge pravne osobe kojima je posebnim ugovorom u nadležnost dano upravljanje tvrtkom,

2.            Odgovorne osobe organizacijskih jedinica u sastavu tvrtke,

a koji obavljaju djelatnost iz Priloga 1. Pravilnika o ROO i/ili bilo koju drugu djelatnost uslijed koje se otpad proizvodi odnosno djelatnosti gospodarenja otpadom (članak 2., točka 3. Pravilnika o ROO).

Prilog 1. jest popis djelatnosti kod kojih dolazi do ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš. Prema tom popisu Obveznik utvrđuje da li u sastavu njegove tvrtke organizacijska jedinica ili više njih obavljaju jednu ili više djelatnosti koje predstavljaju izvore ispuštanja u okoliš.

Nakon tvrtka ili obrt utvrdi da je Obveznik dostave podataka isti se treba prijaviti u ROO i dostaviti podatke.

Dostava podataka u ROO

Dostava je moguća na dva načina:

1.      Elektronička dostava: unosom podataka u internetsku Bazu ROO.

2.      Pismenim putem: slanje papirnatih obrazaca

Agencija za zaštitu okoliša je 2009. godine u rad pustila internetsku aplikaciju Bazu ROO kojim se omogućava elektronička dostava podataka u Registar. Obveznike pozivamo da podatke dostavljaju elektroničkim putem (unosom obrazaca direktno u Bazu) jer tako niste dužni obrasce slati poštom u papirnatom obliku što štedi Vaše vrijeme ali i novac.

Obveznici koji nisu u mogućnosti poslati podatke elektroničkim putem (ne posjeduje kompjuter ili pristup internetu) može poslati papirnate obrasce Narodnih novina. Obrasce šaljete na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 5, Koprivnica.

Ukoliko ćete imati problema u korištenju internetske Baze ili s popunjavanjem obrazaca slobodno se možete obratiti djelatnicima Agencije za zaštitu okoliša na telefon 01/ 4886 840 ili e-mailom na info@azo.hr u razdoblju od 9,00 do 11,30 ili stručnoj suradnici Pododsjeka za zaštitu okoliša Marti Lenac na broj telefona 048/220 324 ili e-mailom na okolis@kckzz.hr.

Rokovi dostave podataka

Prijava i dostava obrazaca u Registar onečišćavanja okoliša traje do 1. ožujka tekuće godine za prošlu godinu. Dakle, obrasce za 2010. godinu je potrebno ispuniti do 01. ožujka 2011. Nakon što se podaci dostave slijedi validacija i verifikacija pristiglih obrazaca u ROO našeg upravnog tijela koja traje od 01. ožujka do 15. lipnja.

Podaci koji se unose u Registar osim zadovoljavanja zakonske obveze, u poslovanju tvrtke ili obrta mogu se iskoristiti u statističkoj obradi godine kao pregled koji omogućuje planiranje proizvodnje, potrošnje ali i kao pokazatelj ušteda koje je moguće ostvariti u poslovanju same tvrtke ili obrta.

Slijedi članak: Kako se prijaviti u ROO