EKO info (20): Lovačko društvo Sveti Hubert u akciji Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

Nacionalna, ali i globalna akcija Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš koju je poduprla i Koprivničko – križevačka županija, provodi se s ciljem promjene odnosa pojedinaca ili institucija prema neprimjerenim načinima zbrinjavanja otpada u prirodi. Kampanji, koja je provedena u subotu na više lokacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, pridružili su se i lovci Lovačkog društva Sveti Hubert Križevci koji gospodare lovištem VI/101, Križevci, površine preko 45 000 ha. Zbog proljetne sjetve, odaziv lovaca je bio manji, ali rezultati su ohrabrujući. Trinaest lovnih grupa sakupilo je 131 vreću otpada i 6,5 m2 glomaznog otpada. Sudionici zahvaljuju na odličnoj suradnji sa poduzećem Komunalno d.o.o. iz Križevaca koje je doniralo vreće za prikupljanje otpada te poduzeću Park d.o.o. iz Svetog Ivana Žabno, a koji su ujedno izvršili prijevoz prikupljenog otpada. Zaključak je da bi trebalo nastaviti sa čišćenjem okoliša i označavanjem "divljih" odlagališta koje je potrebno sanirati, u suradnji sa komunalnim redarstvom Grada Križevaca na području ovog velikog lovišta tijekom cijele godine.

Zanimljiv je primjer Estonije koji pokazuje kako je financijski i vremenski moguće uštedjeti na čišćenju okoliša od odbačenog otpada upravo ovakvim dobrovoljnim građanskim inicijativama. Naime, u akcijama čišćenja sudjelovalo je 50.000 građana te je riješen problem "divljih" odlagališta za koji bi državi trebalo pune 3 godine i 22.5 milijuna eura.

Ovakve je akcije uklanjanja smeća iz prirode uvijek korisno provoditi budući se podrazumijeva da dovode do promjene negativnih navika na način da – tko čisti – ne onečišćuje!

Ana List, prof.biol.,
Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode