Eko-info (16): Uređivanje okoliša TRC Šoderica – terenski obilazak

Jučer je s predstavnicima Općine Legrad, Hrvatskih šuma i lokalnog komunalnog poduzeća, obavljen terenski obilazak turističko-rekreativnog centra Šoderica u svrhu ishođenja odobrenja za radove orezivanja i sanitarne sječe oštećenih stabala koje svojim granama ometaju promet, vidljivost i preglednost izlaska na prometnice te sječu stabala koja su osušena ili bolesna i predstavljaju opasnost od rušenja na objekte i prolaznike. Prethodno je u prostorijama Općine Legrad obavljen radni sastanak s načelnikom Općine i uvid u dokumentaciju glavnog projekta planiranih radova izgradnje vodoopskrbne mreže na području turističkog naselja s oko 300 vikend-objekata, čije bi izvođenje također moglo uzrokovati potrebu uklanjanja tridesetogodišnjih stabala, većinom platana, neposredno uz postojeću internu prometnicu.

Obzirom da se TRC Šoderica nalazi unutar Regionalnog parka Mura-Drava te područja proglašene Ekološke mreže Republike Hrvatske, oko pola kilometra udaljeno od desne obale rijeke Drave i zaštićeno je zbog svojih hidrobioloških značajki, za ovakve radove potrebno je ishođenje dopuštenja nadležnog županijskog tijela za zaštitu okoliša i prirode. Terenskim pregledom većeg dijela turističkog naselja, uz pomoć stručnjaka Hrvatskih šuma izdvojena su i markirana stabla koja je potrebno ukloniti, a što je okvirno označeno i na kopijama katastarskog plana predmetnih čestica. Radove će ugovorno izvoditi komunalno poduzeće, koncesionar Općine Legrad koje ujedno zbrinjava otpad.

Na mjestu uklonjenih stabala, zasadit će se mlade sadnice bjelogoričnih, odnosno crnogoričnih vrsta selektiranih prema krajobraznom projektu hortikulturnog uređenja ovog doprirodnog područja koji je potrebno što skorije izraditi od stručne pravne osobe, a naručitelja Općine Legrad.

Kako bi cjelokupni turistički kompleks dobio svoju nekadašnju kvalitetnu rekreativnu namjenu, jezersko područje trebalo bi temeljito izmuljiti, ukloniti sav nakupljeni organski materijal s dna jezera te ukloniti submerzno raslinje koje ometa kupače. Uz izgradnju ostale infrastrukture, od primarne je važnosti rješavanje problema odvodnje objekata bez čega su sve ostale mjere samo privremenog karaktera.

                                                                                                             

 Ana List, prof.biol.
Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode