EKO info (13): Korisnici sredstava iz EU fondova moraju dokazati da štite okoliš – održana radionica u Bjelovaru

U ponedjeljak 23. i utorak 24. svibnja 2011. godine u Bjelovaru je održana prva od šest radionica na području Hrvatske s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za provedbu programa SAPARD i IPARD i informiranja o mjerama zaštite okoliša koje moraju provoditi korisnici sredstava iz fondova programa SAPARD/IPARD. Radionica je organizirana od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a obuhvaćene su Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska te Koprivničko-križevačka županija. Na održanoj radionici sudjelovali su predstavnici županijskih tijela nadležnih za zaštitu okoliša kao i poljoprivredu, postojeći korisnici SAPARD i IPARD sredstava, organizacije ovlaštene za izradu elaborata o zaštiti okoliša te predstavnici agencija za razvoj.

U sklopu programa prvog dana, svim nazočnima uvodno se obratila predstavnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gđa. Jadranka Matić koja je, ujedno, koordinirala radionicu dok su predavanja održali gđa. Sonje Karoglan Todorović i voditelj projekta, dr. sc. Darko Znaor, konzultanti konzorcija Euronet Consulting iz Belgije. Predavači su pokušali ukazati na sve zahtjeve, mjere i monitoring djelatnosti koje se financiraju iz SAPARD/IPARD programa (uzgoj muznih krava, goveda, svinja, peradi, voća i povrća, sušenje žitarica i uljarica, prerada mlijeka, mesa, riba, voća i povrća) u raznim sastavnicama okoliša. Korisnici su upoznati s uvjetima i mjerama koje će morati provoditi kroz 5 godina, koliko ih se kontrolira od strane djelatnika županijskih tijela, kako ne bi morali vratiti dobivena sredstva. Svi korisnici, naime, dužni su primjenjivati mjere zaštite okoliša, i to ne samo prema hrvatskim propisima, već i prema standardima Europske unije. Mjere zaštite okoliša odnose se na očuvanje kakvoće tla, voda i zraka te zaštitu biološke raznolikosti što bi moglo biti ugroženo spomenutim djelatnostima koje se financiraju sredstvima pretpristupnih programa. Naravno, cilj dosljednog provođenja mjera očuvanja okoliša u cjelokupnom poslovanju poljoprivrednih gospodarstva i tvrtki koje prerađuju poljoprivredno-prehrambene proizvode nije isključivo zadovoljenje administrativnih zahtjeva Bruxellesa, već očuvanje zdravih vlastitih prirodnih i okolišnih uvjeta.

Drugog dana, sudionici radionice posjetili su poduzeće „Gala“ d.o.o. u Bjelovaru koje se bavi uzgojem peradi i proizvodnjom konzumnih jaja, a korisnik je sredstava iz programa SAPARD. Nakon predstavljanja načina poslovanja poduzeća, stručnim obilaskom korisnik je prikazao primjenu mjera zaštite okoliša te način poštivanja zahtjeva projekta.

Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode: Ana LIst