Eko info (11): Međunarodni projekt „Eko-škole“

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni preduvjet zdravog života i temelj održivog razvitka. Kao dobar primjer aktivnog sudjelovanja u primjeni osnovnih načela zaštite okoliša je provedba međunarodnog projekta Eko škola.

Univerzalni program za upravljanje okolišem, certifikaciju i obrazovanje za održivi razvitak naziva se Eko-škola. Utemeljila ga je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) koju je osnovalo Vijeće Europe, a u Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog koordinatora ima Pokret prijatelja prirode ‘Lijepa naša’ koji od 2001. godine provodi ovaj program u skladu sa razrađenim međunarodnim smjernicama. U razdoblju od 2001 do danas su se kroz par generacija ustrojavale nove Eko škole te je trenutno na području Koprivničko-križevačke županije registrirano 8 Eko škola: O.Š. Ferdinandovac, O.Š.“Grgura Karlovčana“ Đurđevac, O.Š.Kalnik, O.Š.“Ivana Lackovića Croata“ Kalinovac, O.Š. „Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica, O.Š. "Vladimir Nazor" Križevci, O.Š. Koprivnički Bregi, O.Š. ‘Đuro Ester’, Koprivnica.

Program Eko-škole jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Svi sudionici života u Eko-školi (učenici, nastavnici, administrativno osoblje škole, roditelji i dr.) zajednički poduzimaju niz praktičnih aktivnosti  s ciljem smanjenja opterećenja okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša kao npr. provođenje akcija sakupljanja starog papira, postavljanje kontejnera u dvorištu škole za selektivno sakupljanje otpada, obrađivanje povrtnjaka s ciljem uzgoja organskog povrća za školsku kuhinju, skupljanje kišnice i zalijevanje školskog vrta istom, korištenje solarne energije  i dr.

U ovom  programu promocije edukacije mladih naraštaja o svim aspektima zaštite okoliša i smanjenja svakodnevnog negativnog utjecaja ljudskih aktivnosti na okolišne sastavnice sudjeluje preko 300 osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića s područja cijele Hrvatske pa ovim putem pozivamo da se što više organizacija s područja Županije uključi u program i ostvari svoj doprinos podizanju razine svijesti o važnosti očuvanja okoliša.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode