EKO info (1): Ekološka edukacija u predškolskim ustanovama – Predavanje o reciklaži otpada u dječjem vrtiću Fijolica, Novigrad Podravski

Da bi najmlađe generacije upoznale prednosti selektivnog odvajanja korisnih komponenti otpada te ih zajednički s odraslima provodili u vrtiću i vlastitim domaćinstvima, nekoliko uvodnih riječi jučer je prethodno upućeno i njihovim roditeljima. Naime, u prostorijama dječjeg vrtića „Fijolica“ u Novigradu Podravskom, s početkom u 17,00 sati, prije uobičajenog roditeljskog sastanka, pred oko 30-tak roditelja, održano je predavanje o važnosti tzv. primarne reciklaže otpada, odnosno  o postupcima odvajanja otpada na mjestu nastanka radi njegovog  ponovnog korištenja.

Među ostalim, naglašene su osnove:

          stari papir nije smeće,

          stari papir je iskoristiv kao sirovina za proizvodnju novih papirnatih proizvoda,

          odbacivanjem starog papira u smeće štetimo vlastitom zdravlju, zdravlju najmlađih i okolišu općenito,

          odvojenim skupljanjem otpada naše gradsko i seosko okruženje činimo zdravijim,

          odvojenim skupljanjem otpada odražavamo razinu vlastite kulture življenja.

Ovo nije prvi susret vrtića „Fijolica“ s navedenom tematikom. Naime, uzorna koprivnička udruga za održivi razvoj koja već neko vrijeme vodi, ne samo edukativnu, već i primjenjenu, praktičnu provedbu svojih znanja uz potporu raznih domaćih, gradskih tvrtki i institucija, kao i Koprivničko-križevačke županije, vrtiću  je već ranije podijelila tzv. eko kutije  od recikliranog kartona za odvojeno skupljanje papirnog otpada-sirovine koje se prazne (i naručuju) jednim pozivom ili slanjem poruke na broj 099 860 20 10 uz navod pošiljatelja poziva i adrese, ili pak jednostavnim pražnjenjem na najbližem zelenom otoku koji sadrži spremnik za papir. Ipak, pri punjenju eko kutija valja voditi računa da se u njih ne odlaže otpad poput fotografija i foto-papira, indiga, zauljenog i prljavog papira, tetrapake od mlijeka, sokova, papira s ljepljivim trakama, plastificirane koverte i slično.

Općina, opet, ima zadaću ubrzati proces provođenja Plana gospodarenja otpadom, izrađenom od Pododsjeka za zaštitu okoliša u kojem je, među prioritetnim mjerama, osim edukacije, propisana mjera postavljanja reciklažnih zelenih otoka sa različitim spremnicima za namjenu odvojenog skupljanja iskoristivog papirnog, plastičnog, metalnog, staklenog i drugog otpada a, po potrebi, i otvaranje mini-reciklažnih dvorišta za veće i organiziranije akcije selektivnog skupljanja ovih vrijednih sirovina.

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, kao ne manje važan cilj odvojenog skupljanja, pored ekološke i ekonomske isplativosti primarne reciklaže, u sklopu predavanja osvrnuo se na problem sanacije odlagališta čija cijena raste proporcionalno povećanoj količini odloženog neobrađenog otpada. Pri tome je jasno da ukoliko manje izdvajamo, više odbacujemo na odlagalište. Ta neizbježna obveza plaćanja visoke cijene, ne samo onečišćenja okoliša, već i sanacije onečišćenog terena neorganiziranih odlagališta, vjerojatno neće zaobići sadašnje generacije te valja voditi računa da bude što je moguće manja. Imajući u vidu zainteresiranost za ovu tematiku, kao i potrebu kontinuirane ekološke edukacije, pozivamo – ukoliko ste zainteresirani da posjetimo i vašu malu vrtićku zajednicu sa sličnim sadržajem predavanja za roditelje ili djecu, organiziranih u suradnji županijskih nadležnih tijela sa građanskim inicijativama ekološke orijentiranosti i drugima, ili jednostavno imate dobre sugestije kako približiti ove teme javnosti, obratite se na županijske telefone 048 220 164 i 048 220 167, radnim danom od 7 do 15 sati ili na mail adrese Pododsjeka.

 Ana List, mag.educ.biol. 

Voditeljica Pododsjeka za zaštitu okoliša