Dvodnevna radionica za Registar onečišćavanja okoliša – poziv obveznicima prijave

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na dvodnevnu radionicu namijenjenu svim obveznicima prijave u ROO na području Koprivničko-križevačke županije koja će se održati u Koprivnici, Gradska vijećnica, I. kat, 9. i 10. veljače (utorak i srijeda) od 9,00 do 11,30 sati.

1.      Dan          

Prijava  ispuštanja  emisija u zrak pokazala se prilično problematičnom za većinu obveznika te će se zbog toga prvog dana odvijanja radionice osim uvodnog dijela o ROO pažnja staviti na prijavu ispuštanja u zrak. Sadržaj  izlaganja obuhvatit će pitanja obveze dostave podataka za zrak u ROO, određivanje vrste ispuštanja (norme , moguće metode…), pitanje izračunavanja ukupnih godišnjih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak te popunjavanju samih obrazaca korištenjem  e-aplikacije baze Registra.

2.      Dan          

Osim općenitog uvoda o ROO težište predavanja drugoga dana će se postaviti na obvezu prijavljivanja otpada. Govora će biti o samoj obvezi prijave otpada za proizvođača/posjednika otpada, obveze prijave skupljača/prijevoznika proizvodnog i komunalnog otpada te obveze oporabitelja/zbrinjavatelja otpada, kao i o načinu prijave te popunjavanju tematskih obrazaca vezanih za otpad.

Tijekom oba dana održavat će se i rasprava o područjima vezanih za tlo i vodu  (načini i obveza prijave, popunjavanje obrazaca, izračuni ukupnih godišnjih emisija onečišćujućih tvari itd.)