Dvodnevna radionica u sklopu projekta „THREE RIVERS = ONE AIM“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 19. i 20. studenog organizirala je dvodnevnu radionicu za škole, ključne dionike i korisnike Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj radionice je promicanje projekta i prirodnih vrijednosti područja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničkoj-križevačkoj županiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sve sudionike radionice prigodnim riječima pozdravio je zamjenik župana Ivan Pal, koji se zahvalio organizatorima na nizu aktivnosti kroz koje doprinose zaštiti zaštićenih područja u Koprivničkoj-križevačkoj županiji.

Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta „Three Rivers=One Aim“ u kojem je ustanova partner, a koji se provodi u sklopu prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska ( IPA CBC HUHR 2007-2013).

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol