Druga radionica projekta Attractive Danube

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održao je drugu radionicu u sklopu projekta Attractive Danube, kojoj je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Teme radionice bile su dostupnost i točnost predloženih podataka za indikatore praćenja stanja u prostoru vezanih uz atraktivnost, identifikacija regionalnih indikatora atraktivnosti i njihovih vrijednosti te definiranje regionalnih indikatora za uspostavu platforme praćenja prostorne atraktivnosti.

Na samom početku, okupljene je pozdravio zamjenik Ljubić, istaknuvši vrijednost projekta za promociju Koprivničko-križevačke županije i razvoj turizma, a prigodnim se riječima obratio i ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović. Zatim je projektni tim Zavoda predstavio indikatore atraktivnosti, a u drugom dijelu radionice, kroz aktivno sudjelovanje svih dionika, uslijedila je rasprava o predloženim indikatorima koji će se prikazivati na mrežnoj platformi do 2021. godine.

Projekt je predstavljen na prvoj radionici koja je održana u lipnju ove godine, a traje 30 mjeseci, do lipnja 2019., do kada je planirano ukupno 6 radionica. Zavod je jedan od 19 projektnih partnera, od kojih je vodeći Geodetski Institut Slovenije, a od vrijednosti 1,8 milijuna eura, njegov je udio 130 tisuća eura.

Program transnacionalne suradnje Dunav podržava javnu politiku integracije u dunavskom prostoru s ciljem da pridonese strategiji Europske unije za pametan, održivi i uključujući rast te postizanje ekonomske, socijalne i prostorne kohezije. Prostorna atraktivnost u kontekstu prostorne kohezije i konkurentnosti definirana je u ATTRACT-SEE projektu, koji je prethodio ATTRACTIVE DANUBE, kao kapacitetu „mjesta” da privuče i zadrži ljude i poduzetništvo iz drugih mjesta, zbog svojih značajki.

Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalnog upravljanja i sustava upravljanja na svim razinama te jačanje institucionalnih kapaciteta za planere javnih politika uključenih u prostorni razvoj, uspostavljanjem trajne zajedničke transnacionalne platforme za praćenje atraktivnosti prostora Dunavske regije i njezinih prostornih jedinica.

Služba ureda župana