Draženka Vadla – Kakvoća vode za kupanje zadovoljava kriterije

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije svake godine obavlja analize kakvoće vode za kupanje na neregistriranim kupalištima (Šoderica, Čingi Lingi, Gabajeva Greda). Informaciju o rezultatima ovogodišnje analize jučer je u prostorijama Županije prezentirala ravnateljica Zavoda Draženka Vadla. 

Kazala je da su u prvoj polovici srpnja uzeti uzorci na spomenutim lokacijama, te da je utvrđeno da analizirani fizikalno-kemijski i mikro-biološki pokazatelji odgovaraju Uredbi o klasifikaciji voda i Uredbi o kakvoći voda za kupanje.

„Iz navedenih uredbi može se zaključiti da navedene vode spadaju u vrstu II voda koje se u prirodnom stanju mogu koristiti za kupanje, rekreaciju i sportove na vodi“ – istaknula je ravnateljica Vadla i dodala da se takve analize za vrijeme sezone rade svakih mjesec dana kako bi podaci bilo točni i ažurni. Rekla je također da se provjera kvalitete vode radi ne samo zbog javnosti već i zbog brige o zdravlju građana i potencijalnih kupača.

O detaljnijim rezultatima istraživanja ravnateljicu Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženku Vadla možete kontaktirati na broj 098 215 744.