Dragutin Guzalić prijedlog za novog ravnatelja ŽUC-a

U Križevcima je u srijedu 4. rujna održana 3. sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Nakon provedenog natječaja za ravnatelja ŽUC-a između tri pristigle prijave članovi Upravnog vijeća izabrali su kao svoj prijedlog Dragutina Guzalića. Taj prijedlog biti će službeno proslijeđen na usvajanja Županijskoj skupštini. Raspravljalo se i o financiranju te je usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu donosi se obzirom na smanjena sredstva Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – naknada u cijeni goriva. Sredstva su raspoređena Pravilnikom o raspodjeli sredstava za financiranje građenje i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini i Odlukom o raspodjeli sredstava za interventne zahtjeve po posebnom nalogu Ministra za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 5,5 milijuna kuna. Planirani iznos je bio 10 milijuna kuna što ujedno znači smanjenje prihoda od 45%.