Dom za starije i nemoćne Koprivnica prvi dom u Hrvatskoj koji je prešao u vlasništvo Županije

Današnjim potpisivanjem ugovora ostvarit ćemo temelje za nove projekte i našim korisnicima omogućiti još bolji standard i usluge. Vjerujem da ćemo i dalje biti uspješni u ovoj djelatnosti jer smo po ocjeni mnogih u samom državnom vrhu po kvaliteti među ustanovama socijalne skrbi – istaknuo je župan

U prostorijama Županijske uprave danas su župan Darko Koren i ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan Serdar potpisali ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Doma za starije i nemoćne Koprivnica sa Zavoda na Koprivničko-križevačku županiju. Kao što je ravnatelj Serdar potvrdio, naša je županija prva županija u Hrvatskoj koja je temeljem takvog ugovora bez naknade postala vlasnik nekretnine Doma za starije.

Kao što je uvodno pojasnio župan, potpisivanju Ugovora prethodile su trogodišnje aktivnosti započete 2018. godine kada se krenulo rješavati pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Vlasnik nekretnine bio je Zavod, Dom samo korisnik nekretnine, a Županija osnivač Doma. Tada je dana i ponuda za kupnju ili najam nekretnine, što je Županiji zbog procijenjene vrijednosti od 52 milijuna kuna bilo neprihvatljivo, a u problem se zatim uključila Vlada RH koja je pokrenula proces prijenosa vlasništva temeljem inicijative župana Korena kroz Hrvatsku zajednicu županija. Donesena je Odluka da se da suglasnost ravnatelju i Upravnom vijeću Zavoda za dovršetak procesa na način sklapanja ugovora o prijenosu vlasništva nad zgradama domova za starije osnivačima.

Mi ćemo i nadalje upravljati ovom nekretninom i Domom odgovorno kako smo to činili i svih ovih godina. Prosječno godišnje u Dom ulažemo oko 6 milijuna kuna, a najvažnija je činjenica da ćemo današnjim potpisivanjem ugovora, odnosno vlasništvom nad nekretninom ostvariti temelje za nove projekte i našim korisnicima omogućiti još bolji standard i usluge. Vjerujem da ćemo i dalje biti uspješni u ovoj djelatnosti jer smo po ocjeni mnogih u samom državnom vrhu po kvaliteti među ustanovama socijalne skrbi te zahvaljujem ravnateljici Koluder Vlahinja na odličnoj suradnji“, poručio je župan Koren.

Ravnatelj Serdar zahvalio je županu i Županiji na suradnji te uspješnoj realizaciji prijenosa vlasništva nad Domom za starije te istaknuo: „Cilj je da vam, kao osnivačima koji cijelo vrijeme brinu o Domu kroz financijske i kapitalne projekte te o adekvatnim uvjetima za korisnike, omogućimo apliciranje na EU fondove koji će vam dati vjetar u leđa za proširenje kapaciteta ili poboljšanje standarda. U našem je vlasništvu ukupno 29 domova za starije, vi ste prva županija s kojom potpisujemo ovakav ugovor, a do kraja godine realizirat ćemo ih još šest za koje smo ishodili suglasnost. U Ugovoru je definirano da Dom i nadalje mora biti u ovoj namjeni, a veselim se našoj suradnji i u drugim projektima.“

Ravnateljica Doma Željka Koluder Vlahinja zahvala je svim dionicima koji su doprinijeli ovom događaju te naglasila kako je ovo iskorak kojim se otvaraju nove mogućnosti u smjeru podizanja kvalitete postojećih usluga za korisnike, ali i razvoja novih usluga.

Zahvaljujem Zavodu na korektnoj suradnji proteklih 30 godina, kao i Županiji na razumijevanju, suradnji i potpori od 2002. godine kada je preuzela osnivačka prava. Provedba svih naših aktivnosti i projekata bez dobre i kvalitetne suradnje sa Županijom ne bi bila moguća, a ta nam je podrška posebno važna u ovo vrijeme pandemije  koronavirusa. Uređivanjem vlasničkih odnosa naša će suradnja zasigurno biti sveobuhvatnija i intenzivnija na provedbi projekata usmjerenih širenju smještajnih stacionarnih kapaciteta koji su nam itekako potrebni, kao i novi ljudski resursi za još bolju skrb o korisnicima. Vjerujem da ćemo u partnerskom odnosu sa Županijom uspješno rješavati sve izazove s kojima se svakodnevno susrećemo i da će naš dom i dalje ostati prepoznatljiv kao jedna od vodećih ustanova za skrb o starijima na području Hrvatske“, zaključila je ravnateljica Koluder Vlahinja.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić, pomoćnik ravnatelja za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Miljenko Cvitanović, predstojnica Ureda za odnose s javnošću Zavoda Maja Čakarun, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek te pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec.

 

Služba ureda župana