Dogovorena cijena autobusnog prijevoza za učenike srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji

Autobusnim prijevozom u Županiji putovat će 1.560 učenika, a mjesečno će za tu namjenu Županija izdvajati preko 620.000 kn

Budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o sufinanciranju javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje od rujna do prosinca 2013. godine, župan Darko Koren i direktor prometa poduzeća „Čazmatrans – Nova“ d.o.o. Dragan Marinović potpisali su ugovor o sufinanciranju cijene srednjoškolskih relacijskih pokaznih karata za sve učenike putnike koji se školuju u županijskim srednjim školama i putuju navedenim prijevoznikom.

Prema dogovoru svi srednjoškolci u Županiji koji na nastavu putuju Čazmatransovim autobusima će za mjesečnu kartu izdvajati svega 50 kuna, a preostali dio cijene sufinancirat će se iz proračuna Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira 75% od po njima priznate cijene mjesečne učeničke karte, a što u stvarnosti iznosi 41,7% realne pune cijene karte. Kako se za učenika ne bi mijenjala cijena od 50 kn prijevoznik je dao popust na cijenu od 20%, a Koprivničko-križevačka županija je povećala udio u sufinanciranju na 34%.

Ova cijena vrijedit će neovisno o mjestu stanovanja učenika, budući da se identičnom cijenom mjesečne karte učenicima iz svih dijelova Županije želi omogućiti jednaka dostupnost srednjoškolskom školovanju. Autobusnim prijevozom  u Županiji putovat će 1.560 učenika, a mjesečno će za tu namjenu Županija izdvajati preko 620.000 kn