Dogovor oko pripreme projektne prijave za školsku prehranu potrebitih učenika

U prostorima Županije je u petak 17. lipnja održan radni sastanak vezan uz pripremu projektne prijave za poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. Poziv je to za projekte koji će se financirati sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Projekti će se financirati udruženim sredstvima Europske unije (85%) i državnog proračuna (15%) sa 100 posto bespovratnih sredstava. Na sastanku je dogovoren model pripreme projekta u kojem će Županija biti prijavitelj, a županijske osnovne škole partneri.

Zamjenik župana Ivan Pal istaknuo je važnost ovog projekta budući da je preko njega moguće dobiti sredstva za školsku prehranu najsiromašnijih učenika. Zato će u narednom razdoblju biti određene ciljne skupine za koje se prehrana osigurava, kao i kriteriji za njihovo određivanje. Rok za predaju projektne aplikacije je 1. srpnja 2016. godine.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove