Dogovor o nastupu na sajmu Vinitech i suradnji s francuskom regijom Akvitanija

U četvrtak 31. srpnja je u prostorima Županije održan sastanak o pripremama za nastup Koprivničko-križevačke županije na sajmu Vinitech u francuskom Bordeauxu, najvećem svjetskom sajmu vinogradarstva i vinarstva. Sastanku je prisustvovala Tatjana Matijašević Medros, direktorica tvrtke Menthae d.o.o. koja se bavi posredovanjem između poslovnih subjekata u Hrvatskoj i Francuskoj te predstavlja sajam Vinitech u Hrvatskoj, a kao predstavnici Županije primili su je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac i voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek.

Sajam Vinitech održava se u prosincu, a ove godine Koprivničko-križevačka županija na njemu ima osiguran besplatan izlagački prostor, na kojem će se predstaviti tvrtke i vinari s područja Podravine i Prigorja. Prethodno je od strane Županije tvrtki Menthae upućena i inicijativa za povezivanjem s jednom od francuskih regija, pa je tako interes za suradnjom iskazan od strane pokrajine Akvitanija sa sjedištem u Bordeauxu, odnosno Agencije Regionalnog vijeća Akvitanije za međunarodnu suradnju (Interco Aquitaine). Od strane Županije bit će sukladno tome prema agenciji Interco upućen službeni dopis u kojem će se navesti konkretni projekti na kojima bi dvije regije mogle surađivati, kako bi se u daljnjoj fazi definirao sporazum o suradnji. Tijekom održavanja sajma Vinitech također je predviđeno da se održi i susret predstavnika Koprivničko-križevačke županije i Interco Aquitaine.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove