Dogovarani IPA programi u turizmu

U đurđevačkom Lovačkom domu Peski je u petak 27. siječnja održan radni sastanak za definiranje projektnih prijedloga za prijavu na treći Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007-2013.
Na sastanku koji je organizirala Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije dogovarani su projekti s područja turizma, a prisutni su bili predstavnici Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije, izaslanici podravsko-prigorskih općina, te potencijalni partneri iz Mađarske. Razmatrane su projektne ideje vezane uz kulturni turizam, razvoj rekreacije na rijeci Dravi, te izrada strategije o zajedničkoj realizaciji turističkih programa.
Ispred Koprivničko-križevačke županije na sastanku je sudjelovao zamjenik župana Darko Sobota.