Dodijeljene koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina

Na 63. sjednici Županijskog poglavarstva održanoj 21. listopada 2008. donesene su odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu “RADNIK – PLIN” d.o.o. iz Križevaca na području Grada Križevci, te Općine Sveti Ivan Žabno na postojećem distribucijskom sustavu, te trgovačkom društvu “KOMUNALIJE – PLIN” d.o.o. iz Đurđevca na području Grada Đurđevca, te Općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje na postojećem distribucijskom sustavu.

Odluke možete pogledati u priloženim dokumentima.

Na 66. sjednici Županijskog poglavarstva održanoj 11. prosinca 2008. donesena je Odluka kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu distributeru “KOPRIVNICA PLIN” – distribucija plina d.o.o. iz Koprivnice na području Grada Koprivnice, te Općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec i Sokolovac.

Odluku možete pogledati u priloženim dokumentima.