Gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini

I.  UVOD

Gospodarska kretanja na globalnoj razini karakterizira usporavanje rasta uslijed slabljenja inozemne potražnje, a nacionalno gospodarstvo bilježi trend pada gospodarske aktivnosti od 2008. godine i uslijed unutarnjih razloga uvjetovanih strukturom nacionalne ekonomije.

Višegodišnji pad vrijednosti bruto društvenog proizvoda smanjenjem proizvodnje roba i usluga i investicija prvenstveno je potaknut padom domaće potražnje, odnosno padom osobne potrošnje, što posljedično uzrokuje rast stope nezaposlenosti (17,9% u 2011 ).

Nastavak možete pročitati u priloženom dokumentu.