Gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini

Poslovnu 2010. godine karakterizira oporavak tržišta Europske unije, E-27 sa rastom BDP od 1,8% prosječno (-4,2% u 2009.g.). Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri hrvatskih poduzetnika imali su nakon negativne u 2009. godini, pozitivne stope rasta i to: Italija 1,0% (-5,1%), Slovenija 1,1% (-8,1%), Njemačka 3,5% (-4,7%) i Austrija 2,0% (-3,8%).

Povećanje gospodarskih aktivnosti kod glavnih vanjskotrgovinskih partnera povećalo je potražnju za hrvatskim robama, time je rastao izvoz za 6%, uz pokriće uvoza izvozom od 58,9% (49,5% u 2009.), što je usporilo pad BDP na stopu od -1,2% (-5,8%), dok smanjenje domaće (osobne) potražnje od 0,9%, pad investicija od 11,3%, pad državne potrošnje za 0,8%, visoka stopa registrirane nezaposlenosti od 17,4, stanje unutarnje nelikvidnosti i vanjskog duga uz inflaciju od svega 1,1%, zadržavanje politike stabilnog tečaja mjerama monetarne politike NBH, dvostruki deficit proračuna središnje države i tekućeg računa platne bilance, unutarnji su razlozi na nacionalnom planu koji upućuju na činjenicu da je domaća potrošnja veća od domaće proizvodnje, a nije financirana iz novostvorene dodane vrijednosti, što je u osnovi ograničavajući element rasta BDP.

Više….