Gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini

U recesijskoj 2009. poslovnoj godini evidentiraju se negativni učinci svjetske financijske krize iz 2008. godine na realni sektor gospodarstva na tržištu Europske unije.

Na području EU-27 smanjen je bruto društveni proizvod za prosječno 4,7% (osim u Poljskoj), dok hrvatsko gospodarstvo nakon desetak godina relativno visokih stopa rasta bilježi pad BDP od 5,8%.

Domaća potražnja temeljena na rastu osobne potrošnje čini 60% nacionalnog BDP, a njenim padom za 8,5% (smanjenje zaposlenih,krizni porez,rast PDv,zaduženost za ranije kredite,pad ukupne kupovne moći stanovništva), uz izostanak investicija javnog i privatnog sektora na prošlogodišnjim razinama, posljedično se usporavala gospodarska aktivnost u realnom sektoru, dodatno opterećena nelikvidnošću na domaćem tržištu i padom potražnje kod najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera.

Na nacionalnoj razini realizira se dvostruki deficit (deficit unutarnjeg i vanjskog duga) iz razloga veće domaće potrošnje od proizvodnje.

Monetarna politika države utjecala je na stabilan tečaj kune, uz nisku stopu inflacije od 2,4%, dok politika kamatnih stopa kod poslovnih banaka nije pozitivno utjecala na potražnju za investicijskim kreditima.

Trend poslovanja gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije u potpunosti korespondira kretanjima na državnoj razini.

Nakon osam godina uspješnog poslovnog rezultata, konsolidirani rezultat trgovačkih društava je negativan, nominalno 264 milijuna kuna.

Više….