Kontakt

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Ul. Antuna Nemčića 5.

48 000 KOPRIVNICA

Telefon: (048) 658 126

 

Voditeljica Odsjeka:

Ana Kranjčev, prof.,univ.spec.oecoing.

Telefon: (048) 658 126

e-adresa: ana.list@kckzz.hr

 

Viša savjetnica za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom:

Valentina Peršić, dipl.ing.biol.

Telefon: (048) 658 147

e-adresa: valentina.persic@kckzz.hr

 

Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

u radnom vremenu od 7-15 h:

e-adresa: okolis@kckzz.hr

Telefon: (048) 658 147