Dječje grupe KUD-a „Rudar“ i KUD-a „Tomislav“ predstavili Županiju na 51. Malim Đakovačkim vezovima

Na 51. Malim Đakovačkim vezovima Koprivničko-križevačku županiju predstavile su dječje grupe nižeg uzrasta KUD-a „Rudar“ Glogovac i KUD-a „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno, koje su sudjelovale u dječjoj povorci središtem Đakova od Male crkve do Velikog parka.

Uz  dječje pjesme i plesove, u mimohodu je prodefiliralo više od 1.500 djece i mladih,  odnosno  32 skupine iz Đakovštine i drugih dijelova Slavonije te cijele Hrvatske. Nakon prolaska središtem grada, na ljetnoj pozornici u Strossmayerovo parku održan je program, u koji je po prvi put uključeno desetak edukativnih radionica za djecu.

Mali  Glogovčani predstavili su se igricama, brojalicama, pjesmama i plesovima Podravine te koreografijom „Kvocaj, kvocaj“ koju potpisuje Zrinka Roksandić, a Tomislav Fajfar glazbenu obradu. Dječja grupa KUD-a „Tomislav“ izvela je splet dječjih brojalica i pjesmica koje su se izvodile u Žabnjarskom kraju, odnosno u Bilogori, a koreografiju  „Tri u školi učenice“ potpisuje Mirjana Benko, uz glazbenu obradu Višnjice Radić.

Služba ureda župana