Diljem Županije obilježen Dan narcisa

Na središnjim trgovima u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu u subotu, 23. ožujka održana je humanitarna akcija Dan narcisa koju su organizirali koprivnički Klub žena s bolestima dojke „Nada“, križevački Klub žena s bolestima dojke „Agata“, đurđevačka Udruga žena s bolestima dojke „Narcise“ te Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije.

Podršku ovoj hvalevrijednoj akciji i javno-zdravstvenoj kampanji dali su i župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, potpredsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić, ravnatelji županijskih zdravstvenih ustanova te brojni građani i udruge.

Obilježavanjem Dana narcisa želi se skrenuti pozornost javnosti na važnost edukacije i prevencije te ranog otkrivanja raka dojke, obzirom na to da je ova bolest najčešće sijelo raka u žena. Godišnje se na državnoj razini bilježi više od 2 600 novooboljelih žena.

Narcise su simbol proljeća, života i nade, a osim što su prepoznatljive kao simbol koji je namijenjen jačanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, ujedno označavaju i podršku svim oboljelim ženama. Obilježavanjem ovog dana potiče se aktivniju brigu o vlastitom zdravlju kao najvećem bogatstvu svake osobe.

Članice udruga građanima su održale edukacije o samopregledu dojki, dijelile materijale s korisnim informacijama te naglasile kako se više od 90 % oboljelih može izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju. Ujedno su podsjetile na važnost uključivanja u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke gdje su im omogućeni besplatni mamografski pregledi, dok se mlađim ženama savjetuju pregledi ultrazvukom.

Sredstva prikupljena prodajom narcisa namijenjena su edukacijama i aktivnostima koje se provode u sklopu borbe protiv raka dojke.

Služba ureda župana