Članovi Županijske skupštine sudjelovali u radionici „Odluči i zaštiti“

Posljednja aktivnost vezana za projekt Moj izbor je NE nasilju koji provodi Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, a čiji je partner i Koprivničko- križevačka županija, održana je 26. kolovoza 2015. godine. Radionica pod nazivom „Odluči i zaštiti“ je bila namijenjena članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Koprivnice. U radionici je sudjelovalo četvero članova Županijske skupštine (Marinko Bagarić, Natalija Sučić, Verica Rupčić i Irena Jagarinec) i dva gradska vijećnika te županijska pročelnica Željka Koluder Vlahinja, a zadaća je bila riješiti jedan slučaj zlostavljanja mlade osobe. Kroz rad su uvidjeli koliko je potrebno razumijevanja za rješavanje problema s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom. Spoznali su važnost većeg osobnog angažmana na području podrške, potpore, pomoći i zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz javno i društveno djelovanje. Rad u ovoj radionici doprinio je većoj senzibilizaciji donositelja odluka odnosno članova na pojavu nasilja u lokalnoj zajednici posebno prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kao najranjivijoj društvenoj skupini objasnila je predsjednica Udruge Marija Mraz.
Partneri ovog projekta osim Koprivničko-križevačke županije su i Grad Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Koprivnica i OŠ Koprivnički Ivanec.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.