Četvrta smjena županijskih vatrogasaca uputila se u ispomoć na područje grada Gline

Danas se na područje grada Gline uputila četvrta smjena županijskih vatrogasaca pod zapovijedanjem zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimira Habijana. Županijske vatrogasne snage pomoći će u saniranju oštećenih krovišta stradalih u razornom potresu koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

Na teren je upućeno 19 vatrogasca i tri kombi vozila zajedno sa zglobnom platformom, a formirane su četiri radne skupine. U ispomoći na potresom pogođenom području sudjeluju vatrogasci iz JVP-a Đurđevac, DVD-a Apatovec, DVD-a Srednji Dubovec, DVD-a Trema Dvorišće, DVD-a Sveti Petar Orehovec, DVD-a Prugovac, DVD-a Kloštar Podravski, DVD-a Torčec i DVD-a Đelekovec.

Po dolasku u Glinu, županijski su vatrogasci stavljeni na raspolaganje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Gline, a ukoliko se ukaže potreba, u pripremi su i dodatne vatrogasne snage koje će žurno biti upućene na ugroženo područje.

Služba ureda župana

Foto: Krešimir Juratović