Čestitka povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Na Međunarodni dan starijih osoba prisjećamo se cjelokupnog doprinosa starijih u izgradnji suvremenog društva, a njihovo znanje i iskustvo dragocjeni su izvori znanja i mudrosti.

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 1990. rezolucijom 45/106, kako bi se potaknulo države da osobama treće životne dobi osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Obilježavanjem dana posvećenih starijim osobama, ali i tijekom cijele godine, važno je podići svijest u javnosti o izazovima i problemima s kojima se stariji ljudi svakodnevno susreću, kako bismo smanjili njihovu marginaliziranost i izoliranost te donijeli adekvatne mjere protiv njihova zapostavljanja i siromaštva. Prigoda je to da progovorimo o našim sugrađanima, koji čine sve veći postotak stanovništva, a čiji su socijalni položaj i životne prilike često vrlo teški.

Koprivničko-križevačka županija na različite načine brine o podizanju kvalitete života starijih osoba, gdje je važno istaknuti naš Dom za starije i nemoćne osobe u Koprivnici, koji nam služi na ponos i u kojemu se uvijek traže mjesto više, kao i oblike izvaninstitucionalne skrbi, poput projekta gerontodomaćica. Briga o starijima nije samo obveza obitelji, već i šire zajednice čija je zadaća osigurati starijim osobama sve mogućnosti za zdravo i aktivno starenje te participaciju u društvu. Upravo zbog toga smo inicirali osnivanje županijskog Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi, čija će glavna zadaća biti predlaganje i usklađivanje mjera vezanih uz razvoj socijalne zaštite umirovljenika i starijih osoba.

Naša je želja odužiti Vam se za sve što ste učinili za razvoj naše Županije i društva općenito.

Od srca Vam čestitamo Međunarodni dan starijih osoba, uz najljepše želje i puno zdravlja!

Župan Darko Koren i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar