Čelnici regija okupili se na sjednici Vijeća Saveza Alpe Jadran

Župani, guverneri i drugi čelnici regija iz Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske sastali su se u srijedu, 25. studenog u Klagenfurtu na sjednici Vijeća Saveza Alpe-Jadran (SAA). Vijeće SAA najviše je tijelo Saveza koje okuplja političke predstavnike i donosi ključne odluke za funkcioniranje. Sjednici je tako prisustvovao i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa suradnicima.

Na početku sjednice je na inicijativu guvernera Koruške i predsjednika SAA Petera Kaisera usvojena zajedničku rezolucija kojom se osuđuju teroristički napadi u Parizu kao napad na Europu i europske vrijednosti te se pozivaju sve članice Europe na još jaču suradnju koja će biti iznad nacionalnih interesa te zauzimanje čvrstog stava o zajedničkom postupanju u smislu izbjegličkih tokova.

Predsjednik Kaiser u svom izvještaju stavio je naglasak na osnivačku skupštinu SAA koja je održana 22. studenog 2013. godine, ali i prezentirao aktivnosti unazad dvije IMG_0588mgodine koje su značajne u smislu odobrenih i sufinanciranih projekta članicama Saveza. Nakon izvještaja glavnog tajnika Saveza AAA Thomasa Pseinera raspravljalo se o aktivnostima TCP-a te 105 zajedničkih projekta od kojih je šest sufinancirano iz EU fondova (pet iz Erasmus + programa i jedan iz “Europa za građane”), a odnose se na razmjenu mladih, mlade, kulturu i sport.

Članice Saveza jednoglasno su usvojile izjavu o “Demografskim promjenama u ruralnim područjima na području Alpe-Jadran Saveza” s obzirom da je to veliki zajednički izazov koji se javlja kao posljedica velikih društvenih promjena.

U ime prisutnih župana Istarske, Karlovačke, Međimurske i Varaždinske županije o usvajanju prihodovne strane zajedničkog proračuna SAA za 2016. i 2017. godinu obratio se koprivničko – križevački župan Darko Koren. Isto tako, nakon zajedničke koordinacije hrvatskih župana, župan Koren je predložio temeljem dosadašnjeg rada i suradnje davanje novog mandata sadašnjem predsjedniku Peteru Kaiseru. Ovakav prijedlog je podržalo i Gradišće s naglaskom na jačanje pozicioniranja Saveza u političkom smislu, ali i strateškim konceptima nakon čega je jednoglasno podržan novi Kaiserov mandat.

IMG_0572mNovost u odabiru projekata koji će se subvencionirati proračunskim sredstvima Saveza je donošenje dorađenog Pravilnika o radu u kojem je sadržan katalog kriterija, a u skladu s novim proračunom koji će imati za posljedicu veću konkurenciju među projektima.
Koprivničko-križevačka županija zadovoljna je suradnjom između članica SAA, budući da su regije surađivale u pripremi zajedničkih EU projekata, a udruge i organizacije imale su mogućnost za financiranje projektnih aktivnosti sredstvima SAA za zajedničke projekte. U koordinaciji Koprivničko-križevačke županije je tako za zajedničke projekte u Podravini i Prigorju tijekom 2014. i 2015. od strane SAA odobreno 21.450,00 eura. Isto tako su realizirana dva EU projekta preko programa Erasmus +, a u suradnji s pojedinim partnerima s područja SAA u pripremi su i dva veća transnacionalna projekta.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.