Brojni projekti u Općini Koprivnički Bregi

Župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota, sa suradnicima, posjetili su u petak 25. studenog Općinu Koprivnički Bregi. Na početku su se uputili u Glogovac gdje su zajedno s načelnikom Općine Mariom Hudičem obišli dvije novoasfaltirane ceste. Za uređenje ovih nerazvrstanih cesta je za Općina izdvojila 320 tisuća kuna.

Nakon toga posjećena je Osnovna škola u Koprivničkim Bregima, gdje se izvode radovi na dogradnji škole kako bi se mogla izvoditi jednosmjenska nastava. Uz dogradnju novih učionica također se grade prostori novog dječjeg vrtića, a uređuje se i novo školsko igralište. Ukupna površina prostora koji se dograđuju iznosi 450 m2, a prva faza radova iznosi 1,3 milijuna kuna. Županija je za ovu investiciju osigurala 550 tisuća kuna, dok je financijska konstrukcija zatvorena sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Općine Koprivnički Bregi. Računa se da je za sveukupno dovršenje investicije s nabavom opreme potrebno oko 3,5 milijuna kuna.

Župan Koren je posjetio i polaznike male škole u Koprivničkim Bregima, te se i sam tom prilikom uvjerio kako je novi vrtić u tom mjestu više nego potreban. Ravnateljica Karolina Vidović zahvalila je županu na značajnim ulaganjima u školske prostore, podsjetivši da su Koprivnički Bregi ne tako davno dobili i prekrasnu športsku dvoranu koju je također financirala Županija.