Besplatna putovanja za djecu i učenike

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak o prihvaćanju pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

Ciljevi su jednakost u ostvarivanju prava na besplatan mjesni i međumjesni prijevoz djece i učenika, povećanje mobilnosti stanovništva te podrška demografskoj revitalizaciji i unapređenju kvalitete života i standarda građana. Projektom će se omogućiti neograničeno korištenje željezničkog prijevoza djece i učenika za svakodnevna putovanja u školu te povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, ljetovanje i druga putovanja.

Realizacijom pilot-projekta doprinijet će se povećanju mobilnosti djece i učenika, zaustavljanju iseljavanja u urbane sredine i podršci demografske revitalizacije, poboljšanju životnog standarda građana i smanjenju siromaštva, revitalizaciji prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanju korištenja željezničkog prijevoza. Osim toga znatno će se ojačati razvoj integriranog prijevoza putnika, uz mogućnost ukidanja paralelnih linija željezničkog i autobusnog prijevoza te utjecati na smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš. S obzirom na velika ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, ovim pilot-projektom potiče se korištenje i održivost željezničkog prijevoza, a samim time se doprinosi i smanjenju štetnih utjecaja prometa na okoliš.

Informacije o načinu kako učenici mogu ostvariti pravo na prijevoz javnim željezničkim prijevozom mogu se doznati na poveznici: http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike?p=275 .

Provedba pilot-projekta odnosi se na razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

 

Služba ureda župana

Fotografija: ilustracija HŽPP