Arheološka istraživanja u župnoj crkvi Svetog Nikole u Koprivnici

U utorak, 22. srpnja zamjenik župana Pal posjetio je župnu crkvu Svetog Nikole biskupa u Koprivnici gdje se trenutno provode arheološka istraživanja. S obzirom na dotrajalost poda u crkvi, sakristiji i župnoj dvorani 30. lipnja započeli su radovi na sanaciji poda.

U Muzeju grada Koprivnice zaključili su kako je to dobra prilika za arheološko istraživanje. Arheološkim istraživanjem unutar crkve pronađeni su grobovi svećenika i bogatih ljudi iz 13. stoljeća te zidana kripta iz sredine 17. stoljeća. Grobni kosturi će se otpremiti u Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje će se provesti detaljna analiza kako bi se moglo nešto više reći o ljudima koji su bili sahranjeni na prostoru crkve.

Arheolog iz Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin objasnio je kako se radi o važnim arheološkim istraživanjima te opisao povijesnu pozadinu ove građevine. „Ono što smo znali prije radova je da je ova crkva 1657. sjela na sjeverni zid nekadašnje franjevačke crkve pa smo krenuli otuda. No nismo znali da je prije franjevačke crkve tu bila podignuta jedna romanička crkva u 12. stoljeću. Ta crkva dana je na korištenje franjevcima, no pošto je bila mala i nedostatna za sve brojnije stanovništvo Koprivnice, franjevci podižu veću crkvu koja je bila otprilike visoka šesnaest metara. Nakon odlaska franjevaca iz Koprivnice 1561. godine, crkva ostaje na korištenje kršćanima i protestantima. Osamdesetak godina kasnije samo kršćani dobivaju ovu crkvu na korištenje i grade novu velebnu građevinu, odnosno sadašnju crkvu sv. Nikole“ istaknuo je Čimin.

Arheološki radovi završiti će ovog tjedna, a potom će se nastaviti sa radovima na sanaciji poda. Župnik Tomislav Petrić rekao je kako ukupna vrijednost radova iznosi 750 tisuća kuna, koje će pomoći i Koprivničko – križevačka županija.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.