Aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji povodom Europskog tjedna 3.-9. svibnja 2010.

Županijski savjet za europske integracije Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i ove će godine nizom aktivnosti obilježiti “Europski tjedan 3.-9. svibnja” u sva tri grada naše Županije.

Plan aktivnosti usmjeren je prvenstveno na informiranje građanstva o procesu europskih integracija, s osvrtom na aktualna kretanja Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, na prigodna natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, te na kulturna događanja.

Hodgram aktivnosti možete pogledati u privitku.