Aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je na redovnoj radnoj sjednici potvrdilo suradnju sa županijskim Savjetom mladih. Zajedno će se organizirati akcije namijenjene mladoj populaciji: sudjelovanje u globalnoj kampanji “Milijarda ustaje”, kao i obilježavanje “Dana ružičastih majica”.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova donijelo je odluku o organiziranju humanitarne akcije za Udrugu osoba s invaliditetom “Bolje sutra”. Akcija će se provoditi sukladno rješenju Ureda državne uprave, a suorganizator će biti županijska Udruga uzorne seoske žene.

U okviru akcije bit će održan humanitarni koncert 4.ožujka u Sportskoj dvorani Srednje škole u Koprivnici, kojim će se na poseban način obilježiti Međunarodni dan žena.

Na koncertu i tijekom humanitarne akcije će se prikupljati sredstva za kupnju podizne rampe za prijevoz osoba s invaliditetom na području Koprivničko-križevačke županije.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije