Aktivno uključivanje Savjeta za razvoj civilnog društva u rad s udrugama

Zamjenik župana Ivan Pal u srijedu, 26. kolovoza održao je sastanak s predsjednicom Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji i voditeljicom programa JAKO, Sonjom Hlebar. Na sastanku je bilo riječi o provođenju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Dogovoreno je aktivno uključivanje Savjeta, ali i programa JAKO u postupke provođenja preporuka iz Uredbe te informiranja organizacija civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji o promjenama u načinu dodjele sredstava.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.