Akcija čišćenja budućeg skladišta za opremu zaštite i spašavanja

U ponedjeljak 02. lipnja 2014. g. stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije Stjepan Behin sa županijskim volonterima, polaznicima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, proveo je završne poslove čišćenja skladišta čija će namjena biti skladištenje opreme za zaštitu i spašavanje.

Dotrajale prostorije na području stare koprivničke vojarne koje je Županiji na korištenje ustupio Grad Koprivnica, a za čije je uređenje potrošni materijal financirala Županija, uredili su učenici završnih razreda Obrtničke škole Koprivnica u sklopu svog maturalnog rada.

Osim prostorija skladišta za opremu, Stožeru za zaštitu i spašavanje su također na raspolaganju i spremište za sjeno i sjenažu te spremište za žito za čije je potrebe Podravka d. d. donirala drvene palete i ručni viličar.

Odsjek za komunikacije i protokol