Abeceda Europske unije

Poštovani čitatelji,
Radi vašeg što šireg informiranja o institucijama Europske unije, kako se one biraju i kako rade te o ostalim pitanjima koja su važna za život europskih građana dajemo vam raznoliki pregled pojmova, objašnjenja i informacija o čestim nedoumicama glede prednosti i nedostataka ulaska u Europsku uniju.

Institucije koje sudjeluju u odlučivanju
Europska unija više je od tek konfederacije zemalja. Njezina se struktura u stvari ne uklapa ni u jednu tradicionalnu pravnu kategoriju. Ona je povijesno jedinstvena a njezin se sustav odlučivanja tijekom proteklih 60-ak godina stalno razvijao.
Ugovori (poznati kao »primarno« zakonodavstvo) predstavljaju temelj za veliki korpus »sekundarnog« zakonodavstva koje ima neposredni učinak na svakodnevni život građana Unije. Sekundarno zakonodavstvo sastoji se uglavnom od uredaba, direktiva i preporuka koje su usvojile institucije EU-a.
Ti zakoni, zajedno s politikama EU-a općenito, rezultat su odluka koje su donijeli Vijeće (koje predstavlja nacionalne vlade), Europski parlament (predstavnik građana) i Europska komisija (tijelo koje neovisno o vladama EU-a zagovara kolektivni europski interes). I druge institucije imaju odgovarajuću ulogu, kako se navodi u nastavku.

Više….