9. Međunarodna revija turističke fotografije “TOURPHOTO 2013”

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Foto kino klubom Drava iz Đurđevca objavljuje natječaj za

9. Međunarodnu reviju turističke fotografije “TOURPHOTO 2013”

Putovanje, zimovanje, ljetovanje, smještaj, gastronomija, biciklizam, jahanje, lov, planinarenje, pustolovni turizam, rafting, sportski ribolov, vjerski turizam, zdravstveni turizam i tako dalje/

UVJETI SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju svi turisti i fotografi iz Republike Hrvatske i inozemstva
KATEGORIJE
A – Turizam kontinetalne Hrvatske
B – Turizam Koprivničko križevačke županije
Autorice/autori mogu poslati najviše po 3 crno – bijele ili kolor fotografije u svakoj kategoriji.
Uz kandidirane fotografije treba dostaviti prijavnicu s podacima: ime i prezime autorice/autora fotografije, adresu, broj mobitela, e-mail, naziv fotografije i mjesto snimanja. Prijavnicu treba slati na posebnom Word dokumentu. Fotografije i prijavnice šaljite e-mailom na adresu: fkk-drava@kc-t-com.hr  u formatu JPG 300×200 mm – 300 dpi, ili na CD-u na adresu: Foto kino klub Drava, HR-48350 Đurđevac, p.p. 24


KALENDAR IZLOŽBE

– prijam fotografija do 31. listopada /oktobra 2013.
– otvaranje izložbe i objava odluka žirija 15. studenoga/novembra  2013. na portalu
– objava kataloga 01. prosinca/decembra 2013. na portalu  www.tz-koprivnicko.krizevacka.hr
– svaka autorica i autor mogu skinuti katalog sa sajta izložbe

SELEKCIJA, ŽIRI I NAGRADE :

Autore i fotografije za izložbu te kandidate za nagrade odabrat će selektor Kruno Heidler, predsjednik Foto kino kluba Drava. Nagrade će dodijeliti peteročlani međunarodni žiri čiji članovi su vrsni poznavatelji turizma i fotografije. Odluke žirija su konačne i neopozive. Žiri će dodijeliti po jednu prvu, drugu i treću nagrade te najviše tri diplome i tri pohvale u svakoj kategoriji. Prva nagrada u obje kategorije je vikend boravak za dvije osobe u Hotelu “Picok” u Đurđevcu, u vrijeme održavanja manifestacije “Picokijada 2014.” Troškove putovanja snose nagrađeni autori. Nagrade se ne mogu unovčiti niti prenijeti na drugu osobu. Druga i treća nagrada u obje kategorije su poklon paketi.
Sudjelovanjem na 9. Međunarodnoj reviji turističke fotografije «TOURPHOTO 2013» autorice i autori prihvaćaju uvjete  ovog natječaja.
Organizator pridržava pravo reprodukcije fotografija u nekomercijalne svrhe, osim u slučaju izričite zabrane autora  u pisanom obliku. Radovi izabrani za izlaganje i konkurenciju za nagrade biti će reproducirani u katalogu izložbe.
Organizacijski odbor “TOURPHOTO 2013”, Kontakt: fkk-drava@kc.t-com.hr
Koprivnica, 12. travnja/aprila 2013.
Posebno podsjećamo sudionike 14 podravskih fotosafarija u organiziciji Foto kino kluba Drava na njihove bogate arhive s fotografijama područja Koprivničko – križevačke županije.

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije