Eksperimentalni izborni program građanskog odgoja i obrazovanja u Koprivnici

Tijekom rujna ove školske godine (2014./2015.) škola „Đuro Ester“ iz Koprivnice započela je s izbornom nastavom građanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu. Na početku godine roditelji i učenici upoznati su putem anketnih listića s mogućnošću pohađanja novog predmeta. Nastava se odvija jednom tjedno u okviru 35 sati godišnje te je predviđena i terenska nastava i posjet organizacijama lokalne zajednice. Nastavni sadržaji u predmetu su vrlo raznoliki i pripremaju učenika za odrastanje i život u građanskom demokratskom društvu. U okviru zadanog programa učenici su ostvarili tri sata volontiranja u Udruzi slijepih i slabovidnih Koprivničko-križevačke županije, a kako je već prethodno ostvarena suradnja s navedenom Udrugom volontiranje je ostvareno na njihovoj radionici povodom Uskrsa. Program u društvenoj dimenziji potiče razvoj svijesti o volontiranju kao obliku humanitarnog rada te dobrovoljne i besplatne pomoći napretku zajednice. U okviru političke dimenzije učenici su prisustvovali i simuliranoj sjednici Gradskog vijeća.  U okviru međukulturne dimenzije građanskog odgoja upoznali smo i modele obrazovanja nacionalnih manjina i njihova prava određena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i model školovanja češke nacionalne manjine, posjetili smo Češku osnovnu školu Jan Amos Komensky u Daruvaru. Ostvarili smo slijedeće ishode učenja: učenici su prepoznali osobitosti češke manjinske kulture u Hrvatskoj i njen doprinos većinskoj kulturi te model školovanja na jeziku i pismu češke nacionalne manjine. Učenici su prepoznali prava i slobode nacionalnih manjina iz Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina; učenici mogu opisati u čemu se sastoji multikulturni dijalog i zašto je on važan za društveni razvoj RH i koje institucije češke nacionalne manjine tom dijalogu doprinose; učenici mogu opisati doprinos hrvatskom i svjetskom napretku velikana znanosti i umjetnosti češkog porijekla.
Programom terenske nastave ostvarili smo slijedeće aktivnosti, prisustvovanje jednom nastavnom satu i praćenje nastave biologije na češkom jeziku u 8. razredu. Na satu razrednika učenici domaćini predstavili su svoju školu i život i djelo Jana Amosa Komenskog, poznatog europskog pedagoga i učitelja, a naši učenici su predstavili svoju školu, naše projekte, uspjehe i natjecanja. Na drugom Satu razrednika zajedno smo ostvarili sadržaje građanskog odgoja i obrazovanja na teme: a) učiteljica povijesti i geografije Ana Vodvarka – Doprinos hrvatskom i svjetskom napretku velikana znanosti i umjetnosti češkog porijekla i b) pedagoginja Jasna Relja – radionica Europska željeznica cilj: uklanjanje stereotipa i predrasuda o međusobnim kulturnim različitostima. Ostvarili smo i posjet i sudjelovanje na nastavnom satu glazbene kulture te na kraju posjet dvorcu grofa Jankovića. Putem terenske nastave, učenici su upoznali u praksi sve one sadržaje koje su učili na prethodnim satima građanskog odgoja u školi.
Zahvaljujemo ravnateljici Mariji Valek i pedagoginji Ani Švandrlik i svim učiteljima na srdačnoj dobrodošlici i uspješno ostvarenoj terenskoj nastavi.

Pedagoginja: mr.sc. Jasna Relja