31. sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 27. veljače održana je 31. sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije. U uvodnom dijelu predsjednik Savjeta Stjepan Peršin pozdravio je sve okupljene, nakon čega je uslijedilo prihvaćanje zapisnika 30. sjednice Savjeta. Jedna od točaka dnevnog reda odnosila se na uređivanje prometa na cestama, na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koju je prezentirala članica Savjeta Mirela Škvorc iz Policijske uprave Koprivnica. U svom izlaganju objasnila je točku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama „Uređenje prometa“ koje obuhvaća određivanje : ceste s prednošću prolaza, dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet, sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom elektroničkih sustava i video nadzora, ograničenje brzine kretanja vozila, sigurne pravce za kretanje školske djece i brojne druge. Osvrnula se i na temu uloge jedinica lokalne i regionalne samouprave kod „Održavanje manifestacija, priredbi i drugih događanja na cestama“. U nastavku pojasnila je prezentaciju Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture „Uređenje prometa na području jedinica lokalne samouprave“, posebno članak 61. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05) i Pravilnik o sadržaju, namjeni razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13). Nadalje, stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin upoznao je prisutne o problematici sigurnosti prometa na željezničko – cestovnim prijelazima na području Županije pri čemu je poseban naglasak stavio na prekobrojnost i sigurnost prijelaza na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno, kao i predstojeću izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Križevci i povećanja brzine kretanja na toj dionici.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.