3. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Dana 03. lipnja 2008. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog vijeća zamjenik župana Vladimir Šadek.

Na sjednici su članovi Upravnog vijeća donijeli Odluku da Zavod za prostorno uređenje izradi  izmjene i dopune prostornih planova uređenja Općina Virje i Koprivnički Ivanec.

Budući da je Zakon o prostornom uređenju i gradnji predvidio mogućnost da se izrada Prostornih planova jedinica lokalne samouprave povjeri Zavodima za prostorno uređenje navedene općine su zatražile da im navedene dokumente izradi Zavod. O tome su donijele Odluke te ih uputile Županijskom poglavarstvu i Upravnom vijeću Zavoda.

Također je donesena Odluka o sudjelovanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u  transnacionalnom projektu NAT-REG. Cilj projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenom područjima. Svaki partner predložio je pilot područje na kojem će se izrađeni menagement plan primijeniti. Za Koprivničko-križevačke županiju kao pilot područje izabran je preventivno zaštićeno regionalni park Drava-Mura odnosno područje uz rijeku Dravu. Kroz projekt će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja u skladu s održivim razvitkom.

Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda u skladu sa Statutom Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Upravno vijeće je donijelo Odluku o nabavi osobnog automobila po sistemu operativnog najma za potrebe rada Zavoda te Zaključak o donaciji dosadašnjeg osobnog automobila Koprivničko-križevačkoj županiji – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – Ispostavi u Križevcima. S tim u svezi Upravno vijeće je izradilo izmjenu i dopunu Financijskog plana Zavoda u segmentu prihoda i rashoda .

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite se na Tel. 048/624-406, 048/624-991 (Zlatko Filipović, dipl.ing.arh.).