14. Dani voća Koprivničko-križevačke županije

PROGRAM „14. DANA VOĆA“

Petak, 12. listopada 2012. godine

Obrtničkom domu, Basaričekova 10, Đurđevac,

Tema:     Mogućnosti smanjenja negativnih utjecaja elementarnih nepogoda na voćarsku proizvodnju

17:00 Navodnjavanje –  zakonski okvir, nominiranje i financiranje projekata.

Načelnica sektora gđa Elizabeta Kos, Ministarstvo poljoprivrede.

17:30 Pilot project navodnjavanja “ Koljak”

Pročelnik UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-  križevačke županija Marijan Štimac

17:50 Voćarska proizvodnja i klimatske promjene u Koprivničko-križevačkoj  županija

Tanja Lasić Jašarović,dipl. ing. agr., Leon Golub, dipl. ing. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba

18:05 Primjeri navodnjavanja iz Južne Italije

Slavko Kopilović, dipl. ing. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba

18:15 Utjecaj suše i visokih temperatura na razvoj bolesti i štetnika u voćnjacima

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, Poljoprivredna savjetodavna služba

18:30 Mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata u voćarstvu putem IPARD programa

Franjo Babić dipl.ing.agr., Pora Razvojna agencija Podravine i Prigorja

18:45 Rasprava

 
Subota, 13. listopada 2012. godine

Trg Sv.Jurja, Đurđevac

9:15 Otvorenje prigodne izložbe “Voćna paleta” na temu voća u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac slikara Vladimira Tulezije

10:00 Svečano otvorenje Dana voća 2012.

Ženski vokalni sastav Đurđevčice, Đurđevac,

11:00 Kulturno-umjetnički program

KUD Petar Preradović, Đurđevac, KUD Molve, Molve

11:30   Prikaz tradicionalnog načina pečenja pekmeza

Forum Žena iz Đurđevca

Prikaz pečenja rakije

Udruga voćara i vinogradara Đurđevac

Edukativni štand sa starim sortama voća

12:00 Nastup dječjeg vrtića Maslačak, Đurđevac

13:00 Dodjela nagrada za tri najljepše uređena štanda na Danima voća 2012